AutorAutor
Klimpl Petr << >> KOB Sokol Pezinok
Kniebugl Anton
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 26 máp
adamovec, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Babylon 2, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Devínska Kobyla, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Jahodník, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Klanec, 1:15000, 2m, 1992 , (O)
Kúpalisko Rača, 1:1000, 5m, 2014 , (V)
Lampášik, 1:20000, 5m, 1982 , (O)
MALÁ BAŇA, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
MALÁ BAŇA, 1:7500, 5m, 2014 , (O)
Moravské Lieskové - škola a okolie, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
Myší vrch, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Myší vrch, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
NEDOZORSKA DOLINA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
NEDOZORSKÁ DOLINA II, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Pajštún, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Prvý jarný kufríček, 1:1500, 2015 , (V)
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m, 1992 , (V)
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m , (V)
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m, 1999 , (V)
Škola, 1:3000, 1m, 1986 , (V)
Štiavnik, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
U Šajdíkov, 1:1000, 2013 , (V)
U Šajdíkov 2, 1:1000, 2014 , (V)
U Šajdíkov 3, 1:1000, 2014 , (V)
Zámocký park, 1:7500, 5m, 1992 , (V)
Kreslil(a,i): 24 máp
adamovec, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Babylon 2, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Devínska Kobyla, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Jahodník, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Klanec, 1:15000, 2m, 1992 , (O)
Kúpalisko Rača, 1:1000, 5m, 2014 , (V)
Lampášik, 1:20000, 5m, 1982 , (O)
MALÁ BAŇA, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
MALÁ BAŇA, 1:7500, 5m, 2014 , (O)
Moravské Lieskové - škola a okolie, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
Myší vrch, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Myší vrch, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
NEDOZORSKA DOLINA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
NEDOZORSKÁ DOLINA II, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Prvý jarný kufríček, 1:1500, 2015 , (V)
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m, 1992 , (V)
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m , (V)
Škola, 1:3000, 1m, 1986 , (V)
Štiavnik, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
U Šajdíkov, 1:1000, 2013 , (V)
U Šajdíkov 2, 1:1000, 2014 , (V)
U Šajdíkov 3, 1:1000, 2014 , (V)
Zámocký park, 1:7500, 5m, 1992 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)