AutorAutor
Horňák František << >> Horniak Juraj
Horňák Ľubomír
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 12 máp
Baba, 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Barvínek, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Bez názvu, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Bez názvu, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Československá univerziáda Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Kukla, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Majstrovstvá ČSSR v ROB Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Ostrý, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Rybníček, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Strap, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Široké, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Vinárka, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Kreslil(a,i): 1 mapu
Rybníček, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)