AutorAutor
Šebeňová Silvia << >> Šidlo Oto
Šeliga Mojmír
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 5 máp
Lindav, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:25000, 10m , (O)
mssr szm 76, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Porasty, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Táľky, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Kreslil(a,i): 3 mapy
Mapa pre orientačný beh, 1:25000, 10m , (O)
Porasty, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Táľky, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)