AutorAutor
Repáč Ivan << >> Roháč Zdenko
Roháč Igor
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 34 máp
Balajka, 1:16667, 5m, 1975 , (O)
Brázda, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Brázda 2000, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Brázda 5, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Brázda 6, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Časť, 1:5000, 5m, 1989 , (V)
Debra, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Diviak, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Diviak, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Hrešná, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Jasov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Jazero, 1:5000, 2001 , (V)
Jazero, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Jazero, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Konvalinka, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Konvalinka I., 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Mária, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Medziriečie, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Metropol, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Morské oko, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Pamätník, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Park, 1:5000, 5m, 1986 , (V)
Prenajatý revír, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Pstružník, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Starý háj, 1:20000, 4m , (O)
Šaca škola, 1:2500, 2011 , (V)
Škola v prírode, 1:10000, 5m, 1987 , (O)
Šugov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Teplica, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Záhrady, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Záhumnie, 1:6000, 1985 , (V)
Zelená, 1:15000, 4m, 1982 , (O)
Žabiak, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Kreslil(a,i): 22 máp
Brázda 2000, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Brázda 5, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Časť, 1:5000, 5m, 1989 , (V)
Debra, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Diviak, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Hrešná, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Jasov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Jazero, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Jazero, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Konvalinka I., 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Mária, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Medziriečie, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Metropol, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Pamätník, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Prenajatý revír, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Škola v prírode, 1:10000, 5m, 1987 , (O)
Šugov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Záhrady, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Záhumnie, 1:6000, 1985 , (V)
Zelená, 1:15000, 4m, 1982 , (O)
Žabiak, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)