AutorAutor
Lexa Jaroslav << >> Libant ml. František
Libant František
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 21 máp
Baba, 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Barvínek, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Československá univerziáda, 1:20000, 5m , (O)
Československá univerziáda Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Konikles, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Konikles, 1:10000, 5m, 1974 , (O)
Konikles, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Konikles II., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Kukla, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Kukla, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Majstrovstvá ČSSR v ROB Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Malá, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Rochus, 1:20000, 4m, 1972 , (O)
Rybníček, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Stratenka, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Široké, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Tandy, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Tandy, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Vinárka, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Vinko, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Zľavy, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Kreslil(a,i): 3 mapy
Konikles, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Konikles, 1:10000, 5m, 1974 , (O)
Rybníček, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)