AutorAutor
Šoltés František << >> Španka Rastislav
Šoltés Pavol
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 8 máp
Borovica, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Čingov, 1:15000, 5m, 2002 , (O)
Čingov, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Džury, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Grajnár, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Hradisko, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Sad mládeže, 1:2000, 5m, 1996 , (V)
Vojtechova samota, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Kreslil(a,i): 8 máp
Čingov, 1:15000, 5m, 2002 , (O)
Čingov, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Džury, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Grajnár, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Hradisko, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Javory, 1:25000, 5m, 1984 , (L)
Poľana, 1:25000, 10m, 1986 , (L)
Vojtechova samota, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)