AutorAutor
Roháč Igor << >> Rohaľová Ivona
Roháč Zdenko
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 15 máp
Bankov, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Bankov, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
BANKOV T., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Brázda 2000, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Bukovec, 1:15000, 5m, 2001 , (O)
Kosiar, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Ladislav, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Ľadnica, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Palanta, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Soroška, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Soroška 2, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Torzo, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Zajačia brána, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
ZOO, 1:4000, 2.5m, 2022 , (V)
Kreslil(a,i): 13 máp
Bankov, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Bankov, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
BANKOV T., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Brázda 2000, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Bukovec, 1:15000, 5m, 2001 , (O)
Kafíčko, 1:15000, 5m, 2006 , (C)
Ľadnica, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Soroška, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Soroška 2, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Torzo, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Zajačia brána, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
ZOO, 1:4000, 2.5m, 2022 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)