AutorAutor
Petrinec Milan << >> Piják Martin
Piják Jaroslav
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
Kadlubek, 1:15000, 1m, 1981 , (O)
Kútiky, 1:10000, 5m, 1982 , (O)
Park, 1:5000, 2m, 1979 , (V)
Pod stenami, 1:10000, 5m, 1973 , (O)
Pod stenami, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Stavná, 1:15000, 10m , (O)
Kreslil(a,i): 4 mapy
Kadlubek, 1:15000, 1m, 1981 , (O)
Kamienka, 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Kútiky, 1:10000, 5m, 1982 , (O)
Park, 1:5000, 2m, 1979 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)