AutorAutor
Telecký Josef << >> Thurzová E.
Telecký Martin
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 8 máp
LADOMER JUH, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
LADOMER SEVER, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
LADOMER STRED, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Ladomerská Vieska, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
LADOMIERKA 1, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
LADOMIERKA 2, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
LADOMIERKA 3, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Medvedia lúka, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Kreslil(a,i): 8 máp
LADOMER JUH, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
LADOMER SEVER, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
LADOMER STRED, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Ladomerská Vieska, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
LADOMIERKA 1, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
LADOMIERKA 2, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
LADOMIERKA 3, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Medvedia lúka, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)