AutorAutor
Chupek Jozef << >> Inžinierska geodézia n.p. Bratislava, zá ...
Illés Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 5 máp
Bankov, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Bankov, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
BANKOV T., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Brázda 2000, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Brázdička, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Kreslil(a,i): 5 máp
Bankov, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Bankov, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
BANKOV T., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Brázda 2000, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Brázdička, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)