AutorAutor
Dénes Zoltán << >> Dikej Jakub
Dermek Vladimír
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
Bučičie II, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Havran, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Hlboká, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Hrochotský stožok, 1:10000, 5m, 1996 , (O)
Sásovský háj, 1:7500, 5m, 1996 , (V)
Suchý vrch pre cyklistov, 1:10000, 5m, 1994 , (C)
Kreslil(a,i): 11 máp
Bučičie II, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Čertova pec, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Havran, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Hrochotský stožok, 1:10000, 5m, 1996 , (O)
Klesniny, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Kúpeľný ostrov, 1:5000, 1993 , (V)
Roveň, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Sady, 1:5000, 1993 , (V)
Sásovský háj, 1:7500, 5m, 1996 , (V)
Striebornica, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Suchý vrch pre cyklistov, 1:10000, 5m, 1994 , (C)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)