AutorAutor
Furucz Dušan << >> Futas J.
Furucz Ján
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 24 máp
Cimbálik 11, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Draždiak, 1:5000, 1m, 1999 , (V)
Evičkine Trávniky, 1:4000, 1m, 2012 , (V)
Evičkine trávniky - Trail-O, 1:4000, 2014 , (V)
Holý vrch, 1:7500, 5m, 2011 , (V)
Kačín, 1:20000, 10m, 2001 , (C)
Kačín 2003, 1:20000, 10m, 2003 , (C)
Kačín 2003, 1:20000, 10m, 2003 , (C)
Kráľova hora, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
KRÁĽOVSKÉ POLÍČKO, 1:4000, 5m, 2010 , (V)
KRÁĽOVSKÉ POLÍČKO, 1:4000, 5m, 2010 , (V)
KRÁĽOVSKÉ POLÍČKO, 1:4000, 5m, 2009 , (V)
KRÁĽOVSTVO PAVUČÍN, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Kráľovstvo pavučín, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
KRÁĽOVSTVO PAVUČÍN - T, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
KRÁĽOVSTVO ZÁKOPOV, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Medzi Jarky, 1:2000, 1989 , (V)
MIKULÁŠSKA NEVÄDZA, 1:1000, 1m, 2012 , (V)
Ondríkov rajón Kukuričák, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Ravnica, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Studienka, 1:5000, 2m, 2014 , (V)
Studienka - obec, 1:5000, 2m, 2014 , (V)
Studienka - T, 1:5000, 2m, 2014 , (V)
Studienka 2017, 1:5000, 2m, 2017 , (V)
Kreslil(a,i): 28 máp
30 rokov 1973-2003, 1:1500, 2003 , (V)
Cimbálik 11, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Draždiak, 1:5000, 1m, 1999 , (V)
Evičkine Trávniky, 1:4000, 1m, 2012 , (V)
Evičkine trávniky - Trail-O, 1:4000, 2014 , (V)
Holý vrch, 1:7500, 5m, 2011 , (V)
Kačín, 1:20000, 10m, 2001 , (C)
Kačín 2003, 1:20000, 10m, 2003 , (C)
Kačín 2003, 1:20000, 10m, 2003 , (C)
Kráľova hora, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
Kráľova hora 2, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
KRÁĽOVSKÉ POLÍČKO, 1:4000, 5m, 2010 , (V)
KRÁĽOVSKÉ POLÍČKO, 1:4000, 5m, 2010 , (V)
KRÁĽOVSKÉ POLÍČKO, 1:4000, 5m, 2009 , (V)
KRÁĽOVSTVO PAVUČÍN, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Kráľovstvo pavučín, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
KRÁĽOVSTVO PAVUČÍN - T, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
KRÁĽOVSTVO ZÁKOPOV, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Medzi Jarky, 1:2000, 1989 , (V)
MIKULÁŠSKA NEVÄDZA, 1:1000, 1m, 2012 , (V)
Ondríkov rajón Kukuričák, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Ravnica, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Studienka, 1:5000, 2m, 2014 , (V)
Studienka - obec, 1:5000, 2m, 2014 , (V)
Studienka - T, 1:5000, 2m, 2014 , (V)
Studienka 2017, 1:5000, 2m, 2017 , (V)
U Jana, 1:5000, 5m, 1999 , (V)
Záhorská Bystrica, 1:10000, 5m, 2001 , (C)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)