AutorAutor
Sláma ml. Peter << >> Slávik Vladimír
Sláma st. Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 7 máp
Grand Slam, 1:5000, 5m, 1988 , (V)
Húštiny, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Kufrovanie s dominom, 1:5000, 5m , (V)
Mlyny, 1:5000, 5m, 1985 , (V)
Panský les, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Porasty, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Trniny, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Kreslil(a,i): 3 mapy
Húštiny, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Kufrovanie s dominom, 1:5000, 5m , (V)
Porasty, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)