AutorAutor
Ančicová Stanislava << >> Badík R.
Autrata Vlastimil
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 8 máp
Cerová dráha, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Cerová dráha, 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Kamenný Mlyn, 1:15000, 2.5m, 2003 , (C)
Kamenný mlyn, 1:15000, 2.5m, 2003 , (C)
Klasika, 1:15000, 5m, 1984 , (O)
Majáles, 1:20000, 5m, 2007 , (C)
Škola 1, 1:2000, 1985 , (V)
Škola 2, 1:2000, 5m, 1985 , (V)
Kreslil(a,i): 2 mapy
Škola 1, 1:2000, 1985 , (V)
Škola 2, 1:2000, 5m, 1985 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)