AutorAutor
Cieker Ján << >> Čajka Vlado
Cigoš Evžen
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 70 máp
Bahno 1, 1:15000, 2.5m, 2014 , (O)
Bahno 2, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
Bahno 3, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
BORSKÁ KLASIKA, 1:10000, 2.5m, 2011 , (O)
Borská klasika 1, 1:10000, 2.5m, 2011 , (O)
Brázda, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Brázda 2, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Brázda 3, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
BÚRE 1, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 2, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 3, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 4, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
CE(Y)SOM LONG 1, 1:15000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 2, 1:15000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 3, 1:10000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 4, 1:10000, 2.5m, 2013 , (O)
Červienka, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Čupová (A3) 1, 1:15000, 2.5m, 2012 , (O)
Čupová (A4), 1:15000, 2.5m, 2012 , (O)
Čupová (A4) 2, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Detská Marianka, 1:1000, 5m, 2014 , (V)
Dubové Humience, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
GRÚŇ, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Hlavina, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
Hviezda, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
CHLMČEK, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
CHLMEC, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Jarná klasička, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Jarná klasika, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Jarolínkúv prúsek, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
Kadlubek, 1:15000, 1m, 1981 , (O)
Klbkovský Lesný Beh - Krátky a Orientačný, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Kuklorodkin les, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
Kuklorodkin les - sever, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
LAKŠÁRE 1, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 2, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 3, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšárska Nová Ves, 1:5000, 2.5m, 2010 , (V)
LIPOVEC, 1:10000, 2.5m, 2010 , (O)
Liščák, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Líščie údolie, 1:6000, 2.5m, 2016 , (V)
LOPENÍK, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
LOPENÍK, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
LOPENÍK, 1:15000, 5m, 2016 , (O)
Pod Dračím hrádkom , 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Prepadlisko, 1:7500, 5m, 2017 , (O)
Pri čiernom piesku I., 1:15000, 2m, 2010 , (O)
Pri čiernom piesku II., 1:10000, 2m, 2010 , (O)
Pri čiernom piesku III., 1:10000, 2.5m, 2010 , (O)
Pri Zelienke, 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Priebežná, 1:10000, 2.5m, 2011 , (O)
Revolta, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (1), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (2), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (3), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (4), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Salamandra, 1:15000, 5m, 2014 , (O)
Salamandra, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Spevavý les II., 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Spievavý les, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Šajdíkove Humence, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
Šajdíkove Humence T1, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
Šajdíkove Humence T2, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
Štadión Lakšáre, 1:2500, 2.5m, 2010 , (V)
Tréning, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Tréning CESOM 2012, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Včelín, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Veľký Varan, 1:7500, 5m, 2014 , (O)
Veľký Varan, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Warm Up, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
Kreslil(a,i): 67 máp
Bahno 1, 1:15000, 2.5m, 2014 , (O)
Bahno 2, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
Bahno 3, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
BORSKÁ KLASIKA, 1:10000, 2.5m, 2011 , (O)
Borská klasika 1, 1:10000, 2.5m, 2011 , (O)
Brázda, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
BÚRE 1, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 2, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 3, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 4, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
CE(Y)SOM LONG 1, 1:15000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 2, 1:15000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 3, 1:10000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 4, 1:10000, 2.5m, 2013 , (O)
Červienka, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Čupová (A3) 1, 1:15000, 2.5m, 2012 , (O)
Čupová (A4), 1:15000, 2.5m, 2012 , (O)
Čupová (A4) 2, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Detská Marianka, 1:1000, 5m, 2014 , (V)
Dubové Humience, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
GRÚŇ, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Hlavina, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
Hviezda, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
CHLMČEK, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
CHLMEC, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Jarná klasička, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Jarná klasika, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Jarolínkúv prúsek, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
Kadlubek, 1:15000, 1m, 1981 , (O)
Klbkovský Lesný Beh - Krátky a Orientačný, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Kuklorodkin les, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
Kuklorodkin les - sever, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
LAKŠÁRE 1, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 2, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 3, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšárska Nová Ves, 1:5000, 2.5m, 2010 , (V)
LIPOVEC, 1:10000, 2.5m, 2010 , (O)
Liščák, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Líščie údolie, 1:6000, 2.5m, 2016 , (V)
LOPENÍK, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
LOPENÍK, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
LOPENÍK, 1:15000, 5m, 2016 , (O)
Pod Dračím hrádkom , 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Prepadlisko, 1:7500, 5m, 2017 , (O)
Pri čiernom piesku I., 1:15000, 2m, 2010 , (O)
Pri čiernom piesku II., 1:10000, 2m, 2010 , (O)
Pri čiernom piesku III., 1:10000, 2.5m, 2010 , (O)
Pri Zelienke, 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Priebežná, 1:10000, 2.5m, 2011 , (O)
Revolta, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (1), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (2), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (3), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (4), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Salamandra, 1:15000, 5m, 2014 , (O)
Salamandra, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Spevavý les II., 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Spievavý les, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Šajdíkove Humence, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
Šajdíkove Humence T1, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
Šajdíkove Humence T2, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
Štadión Lakšáre, 1:2500, 2.5m, 2010 , (V)
Tréning CESOM 2012, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Včelín, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Veľký Varan, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Veľký Varan, 1:7500, 5m, 2014 , (O)
Warm Up, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)