AutorAutor
Bartáková Bronislava << >> Bečarik Pavol
Bečarik Ivan
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 4 mapy
Borovica, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Javory, 1:25000, 5m, 1984 , (L)
Javory, 1:25000, 10m, 1986 , (L)
Poľana, 1:25000, 10m, 1988 , (L)
Kreslil(a,i): 0 máp
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)