AutorAutor
Bernáth E. << >> Blažej Mirek
Bilobžickyj Anatolij
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 11 máp
Bučičie II, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Grinava, 1:7500, 5m, 2005 , (V)
Lom, 1:15000, 5m, 2001 , (L)
Pezinok - park, 1:5000, 2m, 2003 , (V)
Pezinok sever, 1:4000, 2m, 2002 , (V)
Rizling, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Sever, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Sever, 1:5000, 2.5m, 2015 , (V)
Staré hory, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Uhlisko, 1:6000, 5m, 2001 , (V)
Urpín III, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Kreslil(a,i): 4 mapy
Grinava, 1:7500, 5m, 2005 , (V)
Pezinok - park, 1:5000, 2m, 2003 , (V)
Pezinok sever, 1:4000, 2m, 2002 , (V)
Staré hory, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)