AutorAutor
Krajča Václav << >> Král Jozef
Krajčík Michal
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 4 mapy
KAPOR 2013, 1:5000, 2.5m, 2013 , (V)
Pavilón Haniska, 1:2000, 2m, 2018 , (V)
TUKE, 1:4000, 2010 , (V)
Za Lomnicou, 1:5000, 5m, 2018 , (V)
Kreslil(a,i): 5 máp
KAPOR 2013, 1:5000, 2.5m, 2013 , (V)
Pavilón Haniska, 1:2000, 2m, 2018 , (V)
TUKE, 1:4000, 2010 , (V)
Uhlisko, 1:6000, 5m, 2001 , (V)
Za Lomnicou, 1:5000, 5m, 2018 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)