AutorAutor
Krajča Václav << >> Král Jozef
Krajčík Michal
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 34 máp
Barbakan, 1:4000, 5m, 2021 , (V)
Borovicový háj, 1:4000, 2m, 2020 , (V)
Furča, 1:4000, 2m, 2020 , (V)
Furča lesopark, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Furča SZ, 1:4000, 2m, 2021 , (V)
Furča Warm up, 1:4000, 2m, 2020 , (V)
Furčiansky lesospark, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Háj nad Luníkmi, 1:4000, 2m, 2022 , (V)
KAPOR 2013, 1:5000, 2.5m, 2013 , (V)
Košice centrum A, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Košice centrum B, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Košice centrum C, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Košice centrum D, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Košice centrum E, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Pavilón Haniska, 1:2000, 2m, 2018 , (V)
Sásová, 1:4000, 2.5m, 2020 , (V)
Sever Watsonova, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
SF Warm-up A, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
SF Warm-up B, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
SQ Warm-up A, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
SQ Warm-up B, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Technika A, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Technika C, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Technika D, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
TUKE, 1:4000, 2010 , (V)
Uhlisko, 1:4000, 5m, 2020 , (V)
Veterina A, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Veterina B, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Za Hronom, 1:4000, 5m, 2022 , (V)
Za Hronom, 1:3000, 2.5m, 2022 , (V)
Za Hronom, 1:3000, 2.5m, 2022 , (V)
Za Lomnicou, 1:5000, 5m, 2018 , (V)
Západ, 1:4000, 2.5m, 2019 , (V)
ZUZKIN PARK, 1:5000, 2m, 2019 , (V)
Kreslil(a,i): 35 máp
Barbakan, 1:4000, 5m, 2021 , (V)
Borovicový háj, 1:4000, 2m, 2020 , (V)
Furča, 1:4000, 2m, 2020 , (V)
Furča lesopark, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Furča SZ, 1:4000, 2m, 2021 , (V)
Furča Warm up, 1:4000, 2m, 2020 , (V)
Furčiansky lesospark, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Háj nad Luníkmi, 1:4000, 2m, 2022 , (V)
KAPOR 2013, 1:5000, 2.5m, 2013 , (V)
Košice centrum A, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Košice centrum B, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Košice centrum C, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Košice centrum D, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Košice centrum E, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Pavilón Haniska, 1:2000, 2m, 2018 , (V)
Sásová, 1:4000, 2.5m, 2020 , (V)
Sever Watsonova, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
SF Warm-up A, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
SF Warm-up B, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
SQ Warm-up A, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
SQ Warm-up B, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Technika A, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Technika C, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Technika D, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
TUKE, 1:4000, 2010 , (V)
Uhlisko, 1:4000, 5m, 2020 , (V)
Uhlisko, 1:6000, 5m, 2001 , (V)
Veterina A, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Veterina B, 1:3000, 2m, 2023 , (V)
Za Hronom, 1:4000, 5m, 2022 , (V)
Za Hronom, 1:3000, 2.5m, 2022 , (V)
Za Hronom, 1:3000, 2.5m, 2022 , (V)
Za Lomnicou, 1:5000, 5m, 2018 , (V)
Západ, 1:4000, 2.5m, 2019 , (V)
ZUZKIN PARK, 1:5000, 2m, 2019 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)