AutorAutor
Halač Jaroslav << >> Hanula A.
Hammer Juraj
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
Bankov, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Bankov, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
BANKOV T., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Ľadnica, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Seleška, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Torzo, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Kreslil(a,i): 8 máp
Bankov, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Bankov, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
BANKOV T., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Jahodná, 1:20000, 5m, 2000 , (C)
Ľadnica, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Lajoška, 1:20000, 5m, 2000 , (C)
Seleška, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Torzo, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)