AutorAutor
Nováková Marie << >> Novota ml. Mikuláš
Novota Mikuláš
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 10 máp
Hrubý, 1:30000, 10m, 1982 , (O)
Jazvec 3, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Kozlinec, 1:20000, 5m , (O)
Partizánska republika, 1:20000, 5m , (O)
Partizánske chodníčky, 1:15000, 10m, 1982 , (O)
Partizánske chodníčky Tále, 1:25000, 10m, 1975 , (O)
Peťovský les, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Smrečina, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Spevavý les II., 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Spievavý les, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Kreslil(a,i): 4 mapy
Hrubý, 1:30000, 10m, 1982 , (O)
Partizánska republika, 1:20000, 5m , (O)
Spevavý les II., 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Spievavý les, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)