AutorAutor
Poláček Pavol << >> Polakovič Peter
Poláček ml. Pavol
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 3 mapy
Bazin, 1:5000, 2m, 2006 , (V)
Pálfiho lesík, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Pezinok - juh, 1:5000, 1m, 2003 , (V)
Kreslil(a,i): 4 mapy
Bazin, 1:5000, 2m, 2006 , (V)
Grinava, 1:7500, 5m, 2005 , (V)
Pálfiho lesík, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Pezinok - juh, 1:5000, 1m, 2003 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)