AutorAutor
Fedorová Klára << >> Ferienčík M.
Fedorová (Libantová) Katarína
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 2 mapy
Bozin, 1:4000, 2m, 2003 , (V)
Zoška, 1:10000, 2008 , (O)
Kreslil(a,i): 1 mapu
Bozin, 1:4000, 2m, 2003 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)