AutorAutor
Sleziak Wilfried << >> Sohler Valter
Slobodanjuk Roman
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 77 máp
Bábä, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Bankov, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Bažiny A, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Bažiny B, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Bez názvu, 5m, 2017 , (V)
Biely Vrch, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Brázda, 1:15000, 5m, 2016 , (O)
Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Dieliky, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Dieliky, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Dieliky , 1:15000, 5m, 2022 , (O)
Dulová, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Furča, 1:4000, 2m, 2020 , (V)
Furča lesopark, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Furča SZ, 1:4000, 2m, 2021 , (V)
Furča Warm up, 1:4000, 2m, 2020 , (V)
Furčiansky lesospark, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Gepňárova dolina, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Girbeš, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Hrádok, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
Hrádok, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Hrádok, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Hrádok, 1:10000, 2m, 2023 , (O)
Hradová, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
Hradová 2016, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
HREBEŇ, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
HREBEŇ, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
HREBEŇ, 1:15000, 5m, 2019 , (O)
Jazero, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Jazero sever, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Jelení Warm Up, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Jelenia priepasť, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Kamenný hrb, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Kamenný hrb, 1:15000, 5m, 2017 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
KAMZÍK, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kamzík, 1:15000, 5m, 2021 , (O)
Kaštieľny park, 1:5000, 2.5m, 2018 , (V)
Končitá, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
Končitá, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Konvalinka I, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Konvalinka IV, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Košická hora, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
KRAMEROV LOM, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Krásny vrch, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Ľaliovková priepasť, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
LEMEŠ, 1:5000, 5m, 2019 , (V)
Lipa, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
Lučenecké kúpele - Losonc fürdő, 1:15000, 5m, 2019 , (O)
Lučenecké kúpele - Losonc fürdő, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
LUNÍK 4, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Malá Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Malý vrch, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Mestský park, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
MF Warm-up A, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
MF Warm-up B, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
MF Warm-up C, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
MF Warm-up D, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Múriková jaskyňa, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Muška, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Odrobinka, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Rakaťa tréning, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Rožňava, 1:4000, 2m, 2019 , (V)
Salanka, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Sigord A, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Sigord B, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Sigord C, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Sigord D, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Snežienky a Machri Chrenová lúka, 1:1000, 5m, 2022 , (V)
Timberk, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Veľký Varan, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Vrchovisko, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Zakľučny jarek, 1:7500, 5m, 2017 , (O)
Zakľučny jarek, 1:7500, 5m, 2017 , (O)
Zelený dvor, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Kreslil(a,i): 77 máp
Bábä, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Bankov, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Bažiny A, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Bažiny B, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Bez názvu, 5m, 2017 , (V)
Biely Vrch, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Brázda, 1:15000, 5m, 2016 , (O)
Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Dieliky, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Dieliky, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Dieliky , 1:15000, 5m, 2022 , (O)
Dulová, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Furča, 1:4000, 2m, 2020 , (V)
Furča lesopark, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Furča SZ, 1:4000, 2m, 2021 , (V)
Furča Warm up, 1:4000, 2m, 2020 , (V)
Furčiansky lesospark, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Gepňárova dolina, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Girbeš, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Hrádok, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
Hrádok, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Hrádok, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Hrádok, 1:10000, 2m, 2023 , (O)
Hradová, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
Hradová 2016, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
HREBEŇ, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
HREBEŇ, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
HREBEŇ, 1:15000, 5m, 2019 , (O)
Jazero, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Jazero sever, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Jelení Warm Up, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Jelenia priepasť, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Kamenný hrb, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Kamenný hrb, 1:15000, 5m, 2017 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
KAMZÍK, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kamzík, 1:15000, 5m, 2021 , (O)
Kaštieľny park, 1:5000, 2.5m, 2018 , (V)
Končitá, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
Končitá, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Konvalinka I, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Konvalinka IV, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Košická hora, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
KRAMEROV LOM, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Krásny vrch, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Ľaliovková priepasť, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
LEMEŠ, 1:5000, 5m, 2019 , (V)
Lipa, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
Lučenecké kúpele - Losonc fürdő, 1:15000, 5m, 2019 , (O)
Lučenecké kúpele - Losonc fürdő, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
LUNÍK 4, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Malá Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Malý vrch, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Mestský park, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
MF Warm-up A, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
MF Warm-up B, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
MF Warm-up C, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
MF Warm-up D, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Múriková jaskyňa, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Muška, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Odrobinka, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Rakaťa tréning, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Rožňava, 1:4000, 2m, 2019 , (V)
Salanka, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Sigord A, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Sigord B, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Sigord C, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Sigord D, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Snežienky a Machri Chrenová lúka, 1:1000, 5m, 2022 , (V)
Timberk, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Veľký Varan, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Vrchovisko, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Zakľučny jarek, 1:7500, 5m, 2017 , (O)
Zakľučny jarek, 1:7500, 5m, 2017 , (O)
Zelený dvor, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)