AutorAutor
Borčin Peter << >> Borovička Milan
Borodajev Michail
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 23 máp
Bažiny, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Bažiny JWOC 2012 training map, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Borda JWOC 2012 training map, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
DOLNÁ BRÁNA, 1:4000, 2.5m, 2006 , (V)
HRADOVÁ, 1:7500, 5m, 2006 , (V)
Hradová 2016, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
HRADOVÁ OC, 1:10000, 5m, 2010 , (C)
Konvalinka-III, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Kovačerky, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
MAYDAY, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Ondrejka, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
OSTRÉ HÁDKY 007, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
PLEŠIVECKÉ PRIEPASTE, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
PLEŠIVECKÉ PRIEPASTE, 1:15000, 5m, 2006 , (O)
SOROŠKA-relay, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Warm-up Long, 1:15000, 5m, 2006 , (O)
Warm-up Middle, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Warm-up Relay, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Warm-up Sprint, 1:4000, 2.5m, 2006 , (V)
ZAJKOVO KAPURKA, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
ZBOJNÍCKA PRIEPASŤ, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Zvonivá jama, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
ZVONIVÁ JAMA, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Kreslil(a,i): 22 máp
Bažiny, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Bažiny JWOC 2012 training map, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Borda JWOC 2012 training map, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
HRADOVÁ, 1:7500, 5m, 2006 , (V)
Hradová 2016, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
HRADOVÁ OC, 1:10000, 5m, 2010 , (C)
Konvalinka-III, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Kovačerky, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
MAYDAY, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Ondrejka, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
OSTRÉ HÁDKY 007, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
PLEŠIVECKÉ PRIEPASTE, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
PLEŠIVECKÉ PRIEPASTE, 1:15000, 5m, 2006 , (O)
Priveľký Šum, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
SOROŠKA-relay, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Warm-up Long, 1:15000, 5m, 2006 , (O)
Warm-up Middle, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Warm-up Relay, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
ZAJKOVO KAPURKA, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
ZBOJNÍCKA PRIEPASŤ, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Zvonivá jama, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
ZVONIVÁ JAMA, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)