AutorAutor
Šabík Juraj << >> Šalamunová Iveta
Šabo Mikuláš
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 16 máp
Areál Hier Radosť Štrkovec, 1:1000, 2010 , (V)
bojnice, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
bojnice castle, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Gašparské, 1:10000, 5m, 2015 , (C)
Gašparské, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Majáles, 1:20000, 5m, 2007 , (C)
MAKADO 2016, 1:20000, 5m, 2016 , (C)
MAKADO 2017, 1:20000, 5m, 2017 , (C)
MAKADO 2019, 1:25000, 5m, 2019 , (C)
MAKADO 2020, 1:25000, 5m, 2020 , (C)
Medzi hrádzami, 1:2500, 5m, 1997 , (V)
NUDA PLÁŽ, 1:7500, 1m, 2008 , (C)
NUDA PLÁŽ - MAKADO '09, 1:7500, 1m, 2009 , (C)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Kreslil(a,i): 21 máp
bojnice, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
bojnice castle, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
DOSTIHOVKA, 1:5000, 2m, 2010 , (C)
Gašparské, 1:10000, 5m, 2015 , (C)
Gašparské, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Klepáč, 1:5000, 5m, 2009 , (V)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
MAKADO 2016, 1:20000, 5m, 2016 , (C)
MAKADO 2017, 1:20000, 5m, 2017 , (C)
MAKADO 2019, 1:25000, 5m, 2019 , (C)
MAKADO 2020, 1:25000, 5m, 2020 , (C)
NUDA PLÁŽ, 1:7500, 1m, 2008 , (C)
NUDA PLÁŽ - MAKADO '09, 1:7500, 1m, 2009 , (C)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Ondríkov rajón Kukuričák, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
TOMKY, 1:10000, 2.5m, 2013 , (C)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)