AutorAutor
Laciga Zdeněk << >> Lago Oľga
Lago Miroslav
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 25 máp
Ahoj, 1:7500, 5m, 2013 , (O)
Aušpic, 1:750, 1m, 2017 , (V)
DEVÍN, 1:3000, 5m, 2014 , (V)
DEVÍN MMXV, 1:3000, 2m, 2015 , (V)
Grinavské jazerá, 1:20000, 5m, 2018 , (C)
Grinavské jazerá, 1:15000, 5m, 2018 , (C)
Grinavské jazerá, 1:10000, 5m, 2018 , (C)
HRAD DEVÍN, 1:2000, 5m, 2014 , (V)
Intenzíva, 1:750, 2016 , (V)
Kuchajda, 1:2000, 5m, 2013 , (V)
Kúpalisko Rača, 1:1000, 5m, 2014 , (V)
Lintávy, 1:20000, 5m, 2004 , (C)
MA-KA-DO malé karpatské dobrodružstvo, 1:25000, 10m, 2007 , (C)
MA-KA-DO malé karpatské dobrodružstvo, 1:25000, 10m, 2006 , (C)
MAKADO 2016, 1:20000, 5m, 2016 , (C)
MAKADO 2019, 1:25000, 5m, 2019 , (C)
MAKADO 2020, 1:25000, 5m, 2020 , (C)
MAKADO 2022, 1:20000, 5m, 2022 , (C)
Malý Slavín, 1:20000, 5m, 2004 , (C)
MIKULÁŠSKA KUCHAJDA, 1:2000, 2m, 2013 , (V)
Ostredky, 1:2000, 2005 , (V)
Pasienky, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Prvý jarný kufríček, 1:1500, 2015 , (V)
ROSNIČKA, 1:1000, 5m, 2010 , (V)
Vazkársky Mikuláš 2022, 1:500, 2m, 2022 , (V)
Kreslil(a,i): 34 máp
Ahoj, 1:7500, 5m, 2013 , (O)
Aušpic, 1:750, 1m, 2017 , (V)
DEVÍN, 1:3000, 5m, 2014 , (V)
DEVÍN MMXV, 1:3000, 2m, 2015 , (V)
Grinavské jazerá, 1:20000, 5m, 2018 , (C)
Grinavské jazerá, 1:15000, 5m, 2018 , (C)
Grinavské jazerá, 1:10000, 5m, 2018 , (C)
GRÓF na bajku, 1:7500, 5m, 2014 , (C)
HRAD DEVÍN, 1:2000, 5m, 2014 , (V)
Intenzíva, 1:750, 2016 , (V)
Kolibský Vazkárik, 1:3000, 2013 , (V)
Kuchajda, 1:2000, 5m, 2013 , (V)
Kúpalisko Rača, 1:1000, 5m, 2014 , (V)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
Lintávy, 1:20000, 5m, 2004 , (C)
MA-KA-DO, 1:25000, 5m, 2013 , (C)
MAKADO 2014, 1:35000, 10m, 2014 , (C)
MAKADO 2016, 1:20000, 5m, 2016 , (C)
MAKADO 2019, 1:25000, 5m, 2019 , (C)
MAKADO 2020, 1:25000, 5m, 2020 , (C)
MAKADO 2022, 1:20000, 5m, 2022 , (C)
Malý Slavín, 1:20000, 5m, 2004 , (C)
MIKULÁŠSKA KUCHAJDA, 1:2000, 2m, 2013 , (V)
Ostredky, 1:2000, 2005 , (V)
Pasienky, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Prvý jarný kufríček, 1:1500, 2015 , (V)
Ratzersdorf, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
ROSNIČKA, 1:1000, 5m, 2010 , (V)
Stupavská, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
TOMKY, 1:10000, 2.5m, 2013 , (C)
Vazkársky Mikuláš 2022, 1:500, 2m, 2022 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)