AutorAutor
Tysz Adam << >> Uher Petr
Tysz Vladimír
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 7 máp
Babike, 1:15000, 5m, 2004 , (C)
BamBike, 1:15000, 5m, 2013 , (C)
BANKOV OC, 1:15000, 5m, 2010 , (C)
Hrášok, 1:10000, 5m, 2006 , (C)
Kafíčko, 1:15000, 5m, 2006 , (C)
Šaca škola, 1:2500, 2011 , (V)
Zeleny dvor - bike, 1:15000, 5m, 2008 , (C)
Kreslil(a,i): 6 máp
Babike, 1:15000, 5m, 2004 , (C)
BamBike, 1:15000, 5m, 2013 , (C)
BANKOV OC, 1:15000, 5m, 2010 , (C)
Hrášok, 1:10000, 5m, 2006 , (C)
Kafíčko, 1:15000, 5m, 2006 , (C)
Šaca škola, 1:2500, 2011 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)