AutorAutor
Král Jozef << >> Králová Eva
Králová Eva
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 8 máp
Dúbravská Glavica, 1:15000, 5m, 2008 , (C)
Dúbravská Glavica 2014, 1:15000, 5m, 2014 , (C)
Dúbravská Glavica 2014, 1:15000, 5m, 2014 , (C)
Majáles, 1:20000, 5m, 2007 , (C)
MAKADO 2016, 1:20000, 5m, 2016 , (C)
MAKADO 2017, 1:20000, 5m, 2017 , (C)
Ondríkov rajón Kukuričák, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Pekná cesta, 1:15000, 5m, 2006 , (C)
Kreslil(a,i): 1 mapu
Dúbravská Glavica 2014, 1:15000, 5m, 2014 , (C)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)