AutorAutor
Fitzová << >> Franko Stanislav
Flassik Tomáš
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 9 máp
Gašparské, 1:10000, 5m, 2015 , (C)
Gašparské, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
MA-KA-DO, 1:25000, 5m, 2013 , (C)
MA-KA-DO, 1:25000, 5m, 2012 , (C)
ma.ka.do 2009, 1:25000, 5m, 2009 , (C)
Majáles, 1:20000, 5m, 2007 , (C)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Kreslil(a,i): 9 máp
Gašparské, 1:10000, 5m, 2015 , (C)
Gašparské, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
MA-KA-DO, 1:25000, 5m, 2013 , (C)
MA-KA-DO, 1:25000, 5m, 2012 , (C)
MA-KA-DO malé karpatské dobrodružstvo, 1:25000, 10m, 2007 , (C)
MA-KA-DO malé karpatské dobrodružstvo, 1:25000, 10m, 2006 , (C)
ma.ka.do 2009, 1:25000, 5m, 2009 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)