AutorAutor
Sokolík Tomáš << >> Sőtér János
Somlay Gábor
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 14 máp
Brázda 3, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Brázda 3, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Brázda 3, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Dolný vrch (Alsó-hegy), 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Kosiar, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Kras, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Kras - tréning, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Ladislav, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
NEDOZORSKA DOLINA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
NEDOZORSKÁ DOLINA II, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Palanta, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Silica (Brázda), 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Silica (Klaplová j.), 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Silica (Rakaťa), 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Kreslil(a,i): 11 máp
Dolný vrch (Alsó-hegy), 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Kosiar, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Kras, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Kras - tréning, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Ladislav, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
NEDOZORSKA DOLINA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
NEDOZORSKÁ DOLINA II, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Palanta, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Silica (Brázda), 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Silica (Klaplová j.), 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Silica (Rakaťa), 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)