AutorAutor
Inžinierska geodézia n.p. Bratislava, zá ... << >> Jakubčík
Íro Branislav
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
Pútnikov sen, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
Pútnikov sen, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
Srdce Limbachu, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Srdce Limbachu, 1:5000, 2.5m, 2017 , (V)
Srdce Limbachu, 1:5000, 5m, 2014 , (V)
ZŠ Orešie, 1:3000, 5m, 2006 , (V)
Kreslil(a,i): 6 máp
Pútnikov sen, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
Pútnikov sen, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
Srdce Limbachu, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Srdce Limbachu, 1:5000, 2.5m, 2017 , (V)
Srdce Limbachu, 1:5000, 5m, 2014 , (V)
ZŠ Orešie, 1:3000, 5m, 2006 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)