AutorAutor
Lenhart Zdeněk << >> Lexa Ivan
Leštinský Tomáš
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 9 máp
BARÓNOV HROB, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
BORINY, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
DIEVČENSKÁ SKALA, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Ondrejka, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
PLEŠIVECKÉ PRIEPASTE, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
PLEŠIVECKÉ PRIEPASTE, 1:15000, 5m, 2006 , (O)
ZBOJNÍCKA PRIEPASŤ, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Zvonivá jama, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
ZVONIVÁ JAMA, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Kreslil(a,i): 9 máp
BARÓNOV HROB, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
BORINY, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
DIEVČENSKÁ SKALA, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
Ondrejka, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
PLEŠIVECKÉ PRIEPASTE, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
PLEŠIVECKÉ PRIEPASTE, 1:15000, 5m, 2006 , (O)
ZBOJNÍCKA PRIEPASŤ, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Zvonivá jama, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
ZVONIVÁ JAMA, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)