AutorAutor
Bortnyk Vasilij << >> Brada Ivan
Borůvka Josef
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 7 máp
Brázda 4, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Brázda 5, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Brázda 6, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Furkota 2, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Pleso, 1:10000, 5m, 1998 , (O)
Rakytovec, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Rakytovec, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Kreslil(a,i): 6 máp
Brázda 4, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Brázda 5, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Furkota 2, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Pleso, 1:10000, 5m, 1998 , (O)
Rakytovec, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Rakytovec, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)