AutorAutor
Jonáš Adam << >> Jonáš Radoslav
Jonáš Martin
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 59 máp
adamovec, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Areál stálych kontrol Pekná cesta, 1:4000, 5m, 2019 , (V)
Beňov háj, 1:5000, 1m, 2019 , (V)
BIEŇ, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
BIEŇ 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
BIEŇ 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Cremnychbana, 1:4000, 5m, 2017 , (V)
Farná, 1:4000, 1m, 2019 , (V)
Futbalová, 1:2000, 2m, 2023 , (V)
GA ORIENTEERING, 1:3000, 2m, 2016 , (V)
Gepňárova dolina, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
GJH, 1:1300, 1m, 2017 , (V)
Gymnázium Ivana Horvátha, 1:2000, 2m, 2016 , (V)
Hrádok, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Hrádok, 1:10000, 2m, 2023 , (O)
Hrádok, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
Hrádok, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
HREBEŇ, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
HREBEŇ, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
HREBEŇ, 1:15000, 5m, 2019 , (O)
Husova, 1:650, 5m, 2015 , (V)
Ivanka, 1:2000, 2m, 2017 , (V)
KAMZÍK, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kamzík, 1:15000, 5m, 2021 , (O)
KLEPÁČ, 1:1000, 5m, 2015 , (V)
Končitá, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
Končitá, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Korennatý, 1:1000, 2018 , (V)
Kramáre, 1:4000, 5m, 2014 , (V)
Kramáre, 1:4000, 5m, 2016 , (V)
Kramáre, 1:4000, 5m, 2023 , (V)
KRAMEROV LOM, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Kremnica, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
Križkova, 1:1000, 5m, 2017 , (V)
MIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ?, 1:750, 2.5m, 2018 , (V)
Nobelka, 1:3000, 1m, 2018 , (V)
Nobelka, 1:3000, 1m, 2023 , (V)
Nobelova a okolie, 1:3000, 1m, 2013 , (V)
Nobelova a okolie, 1:3000, 2012 , (V)
Nové Mesto nad Váhom, 1:4000, 2m, 2018 , (V)
Park Nobelova, 1:750, 1m, 2023 , (V)
Partizánska lúka, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
PAVUČINKA, 1:5000, 5m, 2010 , (V)
Pekná cesta, 1:5000, 5m, 2017 , (V)
Piesočná, 1:2000, 1m, 2015 , (V)
Pri kanóne ..., 1:2000, 5m, 2015 , (V)
Snežienky & Machri, 1:500, 5m, 2014 , (V)
Snežienky a Machri, 1:2000, 1m, 2019 , (V)
Sniežienky a Machri 2023, 1:750, 5m, 2023 , (V)
Sokolíčka, 1:2100, 2m, 2017 , (V)
Stráže, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
Tábor Tesáre, 1:1500, 1m, 2015 , (V)
U sv. Františka, 1:1000, 2m, 2017 , (V)
U svätého Jakuba, 1:1000, 2013 , (V)
Zľavský potok, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
ZŠ Oborárska, 1:2000, 2011 , (V)
ZŠ Odborárska, 1:1000, 2016 , (V)
Kreslil(a,i): 59 máp
adamovec, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Areál stálych kontrol Pekná cesta, 1:4000, 5m, 2019 , (V)
Beňov háj, 1:5000, 1m, 2019 , (V)
BIEŇ, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
BIEŇ 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
BIEŇ 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Cremnychbana, 1:4000, 5m, 2017 , (V)
Farná, 1:4000, 1m, 2019 , (V)
Futbalová, 1:2000, 2m, 2023 , (V)
GA ORIENTEERING, 1:3000, 2m, 2016 , (V)
Gepňárova dolina, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
GJH, 1:1300, 1m, 2017 , (V)
Gymnázium Ivana Horvátha, 1:2000, 2m, 2016 , (V)
Hrádok, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Hrádok, 1:10000, 2m, 2023 , (O)
Hrádok, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
Hrádok, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
HREBEŇ, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
HREBEŇ, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
HREBEŇ, 1:15000, 5m, 2019 , (O)
Husova, 1:650, 5m, 2015 , (V)
Ivanka, 1:2000, 2m, 2017 , (V)
KAMZÍK, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kamzík, 1:15000, 5m, 2021 , (O)
KLEPÁČ, 1:1000, 5m, 2015 , (V)
Končitá, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
Končitá, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Korennatý, 1:1000, 2018 , (V)
Kramáre, 1:4000, 5m, 2014 , (V)
Kramáre, 1:4000, 5m, 2016 , (V)
Kramáre, 1:4000, 5m, 2023 , (V)
KRAMEROV LOM, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Kremnica, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
Križkova, 1:1000, 5m, 2017 , (V)
Liščák, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
MIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ?, 1:750, 2.5m, 2018 , (V)
Nobelka, 1:3000, 1m, 2018 , (V)
Nobelka, 1:3000, 1m, 2023 , (V)
Nobelova a okolie, 1:3000, 1m, 2013 , (V)
Nobelova a okolie, 1:3000, 2012 , (V)
Nové Mesto nad Váhom, 1:4000, 2m, 2018 , (V)
Park Nobelova, 1:750, 1m, 2023 , (V)
Partizánska lúka, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
Pekná cesta, 1:5000, 5m, 2017 , (V)
Piesočná, 1:2000, 1m, 2015 , (V)
Pri kanóne ..., 1:2000, 5m, 2015 , (V)
Snežienky & Machri, 1:500, 5m, 2014 , (V)
Snežienky a Machri, 1:2000, 1m, 2019 , (V)
Sniežienky a Machri 2023, 1:750, 5m, 2023 , (V)
Sokolíčka, 1:2100, 2m, 2017 , (V)
Stráže, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
Tábor Tesáre, 1:1500, 1m, 2015 , (V)
U sv. Františka, 1:1000, 2m, 2017 , (V)
U svätého Jakuba, 1:1000, 2013 , (V)
Zľavský potok, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
ZŠ Oborárska, 1:2000, 2011 , (V)
ZŠ Odborárska, 1:1000, 2016 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)