AutorAutor
Bukovác Maroš << >> Butaš Ivan
Bukovác Pavol
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 21 máp
CIMBAL, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Cimbálik 11, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
DLHÉ DIELY - SEVER 2018, 1:4000, 2.5m, 2018 , (V)
Holý vrch, 1:7500, 5m, 2011 , (V)
HRUBÝ VRCH, 1:15000, 5m, 2010 , (O)
Jezuitské lesy, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
Jezuitské lesy, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
KAČÍN - východ, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
KnockOut, 1:4000, 2.5m, 2019 , (V)
KOlotoč, 1:4000, 2.5m, 2019 , (V)
LAMAČ - Centrum, 1:3000, 2.5m, 2017 , (V)
LAMAČ - Plánky, 1:4000, 2.5m, 2017 , (V)
Lesanka, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Medzivrstvová jaskyňa, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Písaný kameň, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
PRI DUBE, 1:5000, 5m, 2013 , (V)
Ravnica, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Rovnice - sever, 1:4000, 2.5m, 2019 , (V)
U bílé studeni, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
U bílé studeni '12, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Vápenický potok, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Kreslil(a,i): 21 máp
CIMBAL, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Cimbálik 11, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
DLHÉ DIELY - SEVER 2018, 1:4000, 2.5m, 2018 , (V)
Holý vrch, 1:7500, 5m, 2011 , (V)
HRUBÝ VRCH, 1:15000, 5m, 2010 , (O)
Jezuitské lesy, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
Jezuitské lesy, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
KAČÍN - východ, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
KnockOut, 1:4000, 2.5m, 2019 , (V)
KOlotoč, 1:4000, 2.5m, 2019 , (V)
LAMAČ - Centrum, 1:3000, 2.5m, 2017 , (V)
LAMAČ - Plánky, 1:4000, 2.5m, 2017 , (V)
Lesanka, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Medzivrstvová jaskyňa, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Písaný kameň, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
PRI DUBE, 1:5000, 5m, 2013 , (V)
Ravnica, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Rovnice - sever, 1:4000, 2.5m, 2019 , (V)
U bílé studeni, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
U bílé studeni '12, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Vápenický potok, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)