AutorAutor
Trnovec Matúš << >> Turiničová Zuzana
Trojčák Daniel
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 8 máp
1000+, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Frajungy 2014, 1:7500, 5m, 2014 , (L)
Mýtny, 1:7500, 5m, 2011 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2018 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2017 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2016 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2012 , (L)
Skalka pri Kremnici 2019, 1:10000, 5m, 2019 , (L)
Kreslil(a,i): 2 mapy
1000+, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Skalka pri Kremnici 2019, 1:10000, 5m, 2019 , (L)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)