AutorAutor
Lago Miroslav << >> Lášticová Lenka
Lago Oľga
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 3 mapy
Aušpic, 1:750, 1m, 2017 , (V)
MIKULÁŠSKA KUCHAJDA, 1:2000, 2m, 2013 , (V)
MIKULÁŠSKA NEVÄDZA, 1:1000, 1m, 2012 , (V)
Kreslil(a,i): 7 máp
Amfik, 1:1000, 5m, 2011 , (V)
Aušpic, 1:750, 1m, 2017 , (V)
Kolibský Vazkárik, 1:3000, 2013 , (V)
MIKULÁŠSKA KUCHAJDA, 1:2000, 2m, 2013 , (V)
MIKULÁŠSKA NEVÄDZA, 1:1000, 1m, 2012 , (V)
Mikulášske piesky, 1:1500, 1m, 2011 , (V)
ROSNIČKA, 1:1000, 5m, 2010 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)