AutorAutor
Mäsiar Pavel << >> Matúš Ladislav
Matula Petr
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 43 máp
Bahno 1, 1:15000, 2.5m, 2014 , (O)
Bahno 2, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
Bahno 3, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
Borská klasika 1, 1:10000, 2.5m, 2011 , (O)
Borskulášik, 1:2000, 2011 , (V)
Borský Mikuláš, 1:5000, 2011 , (V)
Borský Mikuláš -T, 1:4000, 2.5m, 2015 , (V)
Borský Mikuláš, Smuha, 1:5000, 2m, 2012 , (V)
BÚRE 1, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 2, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 3, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 4, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
CE(Y)SOM LONG 1, 1:15000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 2, 1:15000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 3, 1:10000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 4, 1:10000, 2.5m, 2013 , (O)
Čupová (A4), 1:15000, 2.5m, 2012 , (O)
Čupová (A4) 2, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Dedina roka, 1:5000, 2m, 2011 , (V)
Dedina roka 2, 1:5000, 2m, 2012 , (V)
Detská Iuventa, 1:650, 5m, 2014 , (V)
Dubové Humience, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Hlavina, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
Jarná klasička, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Jarná klasika, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Jarolínkúv prúsek, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
Jašteričie jazero, 1:15000, 5m, 2011 , (O)
Klbkovský Lesný Beh - Krátky a Orientačný, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Kuklorodkin les, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
Kuklorodkin les - sever, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
ľadnica, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Ľadnica, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Liščák, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Líščie údolie, 1:6000, 2.5m, 2016 , (V)
Pri Zelienke, 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Priebežná, 1:10000, 2.5m, 2011 , (O)
Ságelská studnička (1), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (2), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (3), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (4), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Silická Ľadnica, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Trupových obora, 1:5000, 2.5m, 2015 , (V)
Warm-up CESOM 2012, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Kreslil(a,i): 43 máp
Bahno 1, 1:15000, 2.5m, 2014 , (O)
Bahno 2, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
Bahno 3, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
Borská klasika 1, 1:10000, 2.5m, 2011 , (O)
Borskulášik, 1:2000, 2011 , (V)
Borský Mikuláš, 1:5000, 2011 , (V)
Borský Mikuláš -T, 1:4000, 2.5m, 2015 , (V)
Borský Mikuláš, Smuha, 1:5000, 2m, 2012 , (V)
BÚRE 1, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 2, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 3, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 4, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
CE(Y)SOM LONG 1, 1:15000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 2, 1:15000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 3, 1:10000, 2.5m, 2013 , (O)
CE(Y)SOM LONG 4, 1:10000, 2.5m, 2013 , (O)
Čupová (A4), 1:15000, 2.5m, 2012 , (O)
Čupová (A4) 2, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Dedina roka, 1:5000, 2m, 2011 , (V)
Dedina roka 2, 1:5000, 2m, 2012 , (V)
Detská Iuventa, 1:650, 5m, 2014 , (V)
Dubové Humience, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Hlavina, 1:10000, 2.5m, 2014 , (O)
Jarná klasička, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Jarná klasika, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Jarolínkúv prúsek, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
Jašteričie jazero, 1:15000, 5m, 2011 , (O)
Klbkovský Lesný Beh - Krátky a Orientačný, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Kuklorodkin les, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
Kuklorodkin les - sever, 1:5000, 2.5m, 2014 , (V)
ľadnica, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Ľadnica, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Liščák, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Líščie údolie, 1:6000, 2.5m, 2016 , (V)
Pri Zelienke, 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Priebežná, 1:10000, 2.5m, 2011 , (O)
Ságelská studnička (1), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (2), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (3), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (4), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Silická Ľadnica, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Trupových obora, 1:5000, 2.5m, 2015 , (V)
Warm-up CESOM 2012, 1:10000, 2.5m, 2012 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)