AutorAutor
Golumbažibegov Veselin << >> Háj Jakub
Háj Bohumil
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
Bystrický výhľad, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Ľadnica, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
ľadnica, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Silická Ľadnica, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
TO JE MALINA!, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
TO JE MALINA! 2012, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Kreslil(a,i): 6 máp
Bystrický výhľad, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Ľadnica, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
ľadnica, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Silická Ľadnica, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
TO JE MALINA!, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
TO JE MALINA! 2012, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)