AutorAutor
Barták Gustáv << • >> Barták Marián
Barták Lukáš
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 27 máp
BORINA, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
Borskulášik 2, 1:2500, 2m, 2012 , (V)
Borský Mikuláš, 1:5000, 2m, 2016 , (V)
Borský Mikulᚠ-T, 1:4000, 2.5m, 2015 , (V)
BÚRE 1, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 2, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 3, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 4, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
Červienka, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Dedina roka 2, 1:5000, 2m, 2012 , (V)
Hliníková kalvária, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
Jarolínkúv prúsek, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
Korenný vrch, 1:10000, 10m, 2012 , (O)
Labyrint, 1:250, 2011 , (V)
LAKŠÁRE 1, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 2, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 3, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáriky, 1:1000, 2017 , (V)
Pri Zelienke, 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (1), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (2), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (3), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (4), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Svätý Peter, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
U Šajdíkov 2, 1:1000, 2014 , (V)
U Šajdíkov 3, 1:1000, 2014 , (V)
Zoška, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
Kreslil(a,i): 27 máp
BORINA, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
Borskulášik 2, 1:2500, 2m, 2012 , (V)
Borský Mikuláš, 1:5000, 2m, 2016 , (V)
Borský Mikulᚠ-T, 1:4000, 2.5m, 2015 , (V)
BÚRE 1, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 2, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 3, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
BÚRE 4, 1:15000, 2.5m, 2016 , (O)
Červienka, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Dedina roka 2, 1:5000, 2m, 2012 , (V)
Hliníková kalvária, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
Jarolínkúv prúsek, 1:10000, 2.5m, 2016 , (O)
Korenný vrch, 1:10000, 10m, 2012 , (O)
Labyrint, 1:250, 2011 , (V)
LAKŠÁRE 1, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 2, 1:10000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáre 3, 1:15000, 2.5m, 2017 , (O)
Lakšáriky, 1:1000, 2017 , (V)
Pri Zelienke, 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (1), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (2), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (3), 1:15000, 2.5m, 2015 , (O)
Ságelská studnička (4), 1:10000, 2.5m, 2015 , (O)
Svätý Peter, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
U Šajdíkov 2, 1:1000, 2014 , (V)
U Šajdíkov 3, 1:1000, 2014 , (V)
Zoška, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy vežkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)