AutorAutor
Olešová Slávka << >> Ondreička Erik
Oľhava Ladislav
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 13 máp
ams-76 OB UPJŠ KOŠICE, 1:20000, 1976 , (O)
Diviak, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Dvor, 1:10000, 1975 , (O)
Koliba, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Liška, 1:20000, 4m, 1975 , (O)
Pohár VŠT Košice 1978 Otília, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Pohár VŠT Košice 1978 Otília, 1:10000, 5m, 1978 , (O)
Prenajatý revír, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Snežienka, 1:20000, 5m, 1977 , (L)
Technik, 1:16666, 5m , (O)
Vločka 2, 1979 , (L)
Závrt, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Zelená, 1:15000, 4m, 1982 , (O)
Kreslil(a,i): 11 máp
ams-76 OB UPJŠ KOŠICE, 1:20000, 1976 , (O)
Dvor, 1:10000, 1975 , (O)
Koliba, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Liška, 1:20000, 4m, 1975 , (O)
Pohár VŠT 1977, 1:20000, 4m, 1977 , (O)
Pohár VŠT Košice 1978 Otília, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Pohár VŠT Košice 1978 Otília, 1:10000, 5m, 1978 , (O)
Snežienka, 1:20000, 5m, 1977 , (L)
Technik, 1:16666, 5m , (O)
Vločka 2, 1979 , (L)
Závrt, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)