AutorAutor
Piják Jaroslav << >> Piják Ondrej
Piják Martin
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 8 máp
BIEŇ, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
DRIENOK 2013, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Drienok 2014, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Drienok 2015, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
NÁROČNÁ 2012, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Pálffyho les, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Sever, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Sever, 1:5000, 2.5m, 2015 , (V)
Kreslil(a,i): 6 máp
BIEŇ, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
DRIENOK 2013, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Drienok 2014, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Drienok 2015, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
NÁROČNÁ 2012, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Pálffyho les, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)