AutorAutor
Kocymjuk Volodymyr << >> Kollár Jaroslav
kolektív ŠK Vazka
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 9 máp
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
LÁSEK, 1:15000, 2.5m, 2012 , (C)
MA-KA-DO, 1:25000, 5m, 2013 , (C)
MA-KA-DO, 1:25000, 5m, 2012 , (C)
MAKADO 2014, 1:35000, 10m, 2014 , (C)
MAKADO 2018, 1:20000, 5m, 2018 , (C)
TOMKY, 1:10000, 2.5m, 2013 , (C)
Kreslil(a,i): 3 mapy
MA-KA-DO, 1:25000, 5m, 2013 , (C)
MA-KA-DO, 1:25000, 5m, 2012 , (C)
TOMKY, 1:10000, 2.5m, 2013 , (C)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)