AutorAutor
Féder st. Medard << >> Fedorová Klára
Fedor Jozef
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 3 mapy
Rizlinčok, 1:500, 2m, 2012 , (V)
Rizling, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Sever, 1:5000, 2.5m, 2015 , (V)
Kreslil(a,i): 3 mapy
Rizlinčok, 1:500, 2m, 2012 , (V)
Rizling, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Sever, 1:5000, 2.5m, 2015 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)