AutorAutor
Šmelík Martin << >> Šobr Milan
Šmelíková Barbora
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
DEVÍN, 1:3000, 5m, 2014 , (V)
DEVÍN MMXV, 1:3000, 2m, 2015 , (V)
HRAD DEVÍN, 1:2000, 5m, 2014 , (V)
MAKADO 2017, 1:20000, 5m, 2017 , (C)
MIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ?, 1:750, 2.5m, 2018 , (V)
MIKULÁŠSKA NEVÄDZA, 1:1000, 1m, 2012 , (V)
Kreslil(a,i): 6 máp
DEVÍN, 1:3000, 5m, 2014 , (V)
DEVÍN MMXV, 1:3000, 2m, 2015 , (V)
HRAD DEVÍN, 1:2000, 5m, 2014 , (V)
MAKADO 2017, 1:20000, 5m, 2017 , (C)
MIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ?, 1:750, 2.5m, 2018 , (V)
MIKULÁŠSKA NEVÄDZA, 1:1000, 1m, 2012 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)