AutorAutor
Piják Martin << >> Piják Vladislav
Piják Ondrej
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 104 máp
Bane, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
BORINA, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
Bulkovec, 1:10000, 2.5m, 2022 , (O)
Bunker, 1:15000, 5m, 2017 , (O)
Búre-Búrečky, 1:4000, 2m, 2022 , (V)
Dievčenská skala, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Drienok 2014, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Drienok 2015, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Dudová, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Dudová II, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Ďulova jaskyňa, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Fugelská lúka, 1:1500, 5m, 2023 , (V)
Gaudíum, 1:2000, 1.2m, 2014 , (V)
Gazárenka, 1:2500, 2.5m, 2019 , (V)
Gazárka 2019, 1:10000, 2.5m, 2019 , (O)
Horáreň pod Širokým, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Horná Studená voda, 1:15000, 2.5m, 2021 , (O)
Horná Studená voda 2, 1:10000, 2.5m, 2021 , (O)
Horná Studená voda 3, 1:10000, 2.5m, 2021 , (O)
Hotel KORMORÁN, 1:3000, 2.5m, 2018 , (V)
Chamrastá, 1:10000, 2.5m, 2023 , (O)
Jelenia jaskyňa, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Jubilejný les 1, 1:15000, 2.5m, 2019 , (O)
Jubilejný les 2, 1:10000, 2.5m, 2019 , (O)
Jubilejný les 3, 1:10000, 2.5m, 2019 , (O)
Jurské hory, 1:7500, 5m, 2014 , (O)
Jurské hory II., 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Jurské hory III., 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Kalaštov, 1:15000, 2.5m, 2022 , (O)
Kalaštov II, 1:15000, 2.5m, 2022 , (O)
Kalaštov III, 1:10000, 2.5m, 2022 , (O)
Kalaštov IV, 1:10000, 2.5m, 2022 , (O)
KOBYLIARKA, 1:10000, 2.5m, 2020 , (O)
Kolárske, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Kolárske 2023, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
KRÁĽOV LES, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Kráľov les, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Kukla 2023 , 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Kukla I., 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kukla II., 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kúpele Sliač, 1:4000, 2m, 2022 , (V)
Kúpele Sliač, 1:4000, 2m, 2022 , (V)
Kysucká dedinka, 1:4000, 2.5m, 2023 , (V)
Ľaliovková priepasť, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
LÁSEK - západ, 1:10000, 2.5m, 2021 , (O)
Malé Zámčisko, 1:1000, 5m, 2022 , (V)
MODRA, 1:6000, 2m, 2015 , (V)
MODRA 2016, 1:5000, 2m, 2016 , (V)
Muška, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Nádrž na Slnečnom, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
NARNIA, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Obrázková cesta, 1:15000, 2.5m, 2023 , (O)
Obrázková cesta II, 1:15000, 2.5m, 2023 , (O)
Obrázková cesta III, 1:10000, 2.5m, 2023 , (O)
Obrázková cesta IV, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
OLYMPIJSKÝ DEŇ 2021, 1:5000, 2.5m, 2021 , (V)
Pánsky les, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Pavlovská jaskyňa, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
PIEŠŤANY, 1:5000, 2.5m, 2019 , (V)
Plážička, 1:2000, 2.5m, 2021 , (V)
Pod Zámčiskom, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Pri jazere, 1:5000, 5m, 2017 , (V)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Rakaťa tréning, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Reisinger, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Rusovce ZŠ, 1:1500, 1m, 2018 , (V)
Rusovský park, 1:5000, 1m, 2017 , (V)
Rusovský park, 1:5000, 1m, 2017 , (V)
SAVKA, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Sitinová lúka, 1:1000, 5m, 2022 , (V)
Sokolík, 1:2000, 5m, 2021 , (V)
STREDOVEKÝ VODOVOD, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Svätý Peter, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
ŠAMORÍN, 1:6000, 2.5m, 2018 , (O)
ŠAMORÍN, 1:6000, 2.5m, 2018 , (O)
ŠAMORÍN-centrum, 1:4000, 2.5m, 2018 , (V)
Šamorínček, 1:2000, 2.5m, 2018 , (V)
Šenkárka, 1:15000, 5m, 2022 , (O)
Šenkárka 2023, 1:15000, 5m, 2023 , (O)
Šenkvický háj, 1:10000, 2.5m, 2018 , (O)
Šenkvický háj II, 1:10000, 2.5m, 2019 , (O)
ŠKOLA Borský Svätý Jur, 1:1500, 2018 , (V)
Tomíčky, 1:2000, 2018 , (V)
TOMKY, 1:15000, 2m, 2018 , (O)
TOMKY 2, 1:10000, 2m, 2018 , (O)
TOMKY 3, 1:10000, 2m, 2018 , (O)
TOMKY 4, 1:10000, 2m, 2018 , (O)
U Bohuša, 1:2000, 5m, 2017 , (V)
U horára, 1:1000, 5m, 2017 , (V)
U Hrnčíra, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
U Miša, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
U Miša II, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
U úradníčka, 1:2000, 2.5m, 2022 , (V)
Úplná rovina, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Vanišovec 1, 1:15000, 2.5m, 2020 , (O)
Vanišovec 2, 1:10000, 2.5m, 2020 , (O)
Vanišovec 3, 1:10000, 2.5m, 2020 , (O)
Vanišovec 4, 1:10000, 2.5m, 2020 , (O)
Vychylovečka, 1:2000, 2m, 2023 , (V)
Výrez z mapy Šenkvický háj II, 1:10000, 2.5m, 2023 , (O)
X-bionic sphere, 1:4000, 2.5m, 2018 , (V)
Zámčisko, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Zázrivečka, 1:2000, 2m, 2023 , (V)
Zimný Šamorín, 1:4000, 2.5m, 2019 , (V)
Kreslil(a,i): 104 máp
Bane, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
BORINA, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
Bulkovec, 1:10000, 2.5m, 2022 , (O)
Bunker, 1:15000, 5m, 2017 , (O)
Búre-Búrečky, 1:4000, 2m, 2022 , (V)
Dievčenská skala, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Drienok 2014, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Drienok 2015, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Dudová, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Dudová II, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
Ďulova jaskyňa, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Fugelská lúka, 1:1500, 5m, 2023 , (V)
Gaudíum, 1:2000, 1.2m, 2014 , (V)
Gazárenka, 1:2500, 2.5m, 2019 , (V)
Gazárka 2019, 1:10000, 2.5m, 2019 , (O)
Horáreň pod Širokým, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Horná Studená voda, 1:15000, 2.5m, 2021 , (O)
Horná Studená voda 2, 1:10000, 2.5m, 2021 , (O)
Horná Studená voda 3, 1:10000, 2.5m, 2021 , (O)
Hotel KORMORÁN, 1:3000, 2.5m, 2018 , (V)
Chamrastá, 1:10000, 2.5m, 2023 , (O)
Jelenia jaskyňa, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Jubilejný les 1, 1:15000, 2.5m, 2019 , (O)
Jubilejný les 2, 1:10000, 2.5m, 2019 , (O)
Jubilejný les 3, 1:10000, 2.5m, 2019 , (O)
Jurské hory, 1:7500, 5m, 2014 , (O)
Jurské hory II., 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Jurské hory III., 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Kalaštov, 1:15000, 2.5m, 2022 , (O)
Kalaštov II, 1:15000, 2.5m, 2022 , (O)
Kalaštov III, 1:10000, 2.5m, 2022 , (O)
Kalaštov IV, 1:10000, 2.5m, 2022 , (O)
KOBYLIARKA, 1:10000, 2.5m, 2020 , (O)
Kolárske, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Kolárske 2023, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
KRÁĽOV LES, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Kráľov les, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Kukla 2023 , 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Kukla I., 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kukla II., 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kúpele Sliač, 1:4000, 2m, 2022 , (V)
Kúpele Sliač, 1:4000, 2m, 2022 , (V)
Kysucká dedinka, 1:4000, 2.5m, 2023 , (V)
Ľaliovková priepasť, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
LÁSEK - západ, 1:10000, 2.5m, 2021 , (O)
Malé Zámčisko, 1:1000, 5m, 2022 , (V)
MODRA, 1:6000, 2m, 2015 , (V)
MODRA 2016, 1:5000, 2m, 2016 , (V)
Muška, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Nádrž na Slnečnom, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
NARNIA, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Obrázková cesta, 1:15000, 2.5m, 2023 , (O)
Obrázková cesta II, 1:15000, 2.5m, 2023 , (O)
Obrázková cesta III, 1:10000, 2.5m, 2023 , (O)
Obrázková cesta IV, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
OLYMPIJSKÝ DEŇ 2021, 1:5000, 2.5m, 2021 , (V)
Pánsky les, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Pavlovská jaskyňa, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
PIEŠŤANY, 1:5000, 2.5m, 2019 , (V)
Plážička, 1:2000, 2.5m, 2021 , (V)
Pod Zámčiskom, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Pri jazere, 1:5000, 5m, 2017 , (V)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Rakaťa tréning, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Reisinger, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Rusovce ZŠ, 1:1500, 1m, 2018 , (V)
Rusovský park, 1:5000, 1m, 2017 , (V)
Rusovský park, 1:5000, 1m, 2017 , (V)
SAVKA, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Sitinová lúka, 1:1000, 5m, 2022 , (V)
Sokolík, 1:2000, 5m, 2021 , (V)
STREDOVEKÝ VODOVOD, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Svätý Peter, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
ŠAMORÍN, 1:6000, 2.5m, 2018 , (O)
ŠAMORÍN, 1:6000, 2.5m, 2018 , (O)
ŠAMORÍN-centrum, 1:4000, 2.5m, 2018 , (V)
Šamorínček, 1:2000, 2.5m, 2018 , (V)
Šenkárka, 1:15000, 5m, 2022 , (O)
Šenkárka 2023, 1:15000, 5m, 2023 , (O)
Šenkvický háj, 1:10000, 2.5m, 2018 , (O)
Šenkvický háj II, 1:10000, 2.5m, 2019 , (O)
ŠKOLA Borský Svätý Jur, 1:1500, 2018 , (V)
Tomíčky, 1:2000, 2018 , (V)
TOMKY, 1:15000, 2m, 2018 , (O)
TOMKY 2, 1:10000, 2m, 2018 , (O)
TOMKY 3, 1:10000, 2m, 2018 , (O)
TOMKY 4, 1:10000, 2m, 2018 , (O)
U Bohuša, 1:2000, 5m, 2017 , (V)
U horára, 1:1000, 5m, 2017 , (V)
U Hrnčíra, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
U Miša, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
U Miša II, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
U úradníčka, 1:2000, 2.5m, 2022 , (V)
Úplná rovina, 1:4000, 2m, 2023 , (V)
Vanišovec 1, 1:15000, 2.5m, 2020 , (O)
Vanišovec 2, 1:10000, 2.5m, 2020 , (O)
Vanišovec 3, 1:10000, 2.5m, 2020 , (O)
Vanišovec 4, 1:10000, 2.5m, 2020 , (O)
Vychylovečka, 1:2000, 2m, 2023 , (V)
Výrez z mapy Šenkvický háj II, 1:10000, 2.5m, 2023 , (O)
X-bionic sphere, 1:4000, 2.5m, 2018 , (V)
Zámčisko, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Zázrivečka, 1:2000, 2m, 2023 , (V)
Zimný Šamorín, 1:4000, 2.5m, 2019 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)