AutorAutor
Stehlík Ondřej << >> Strečok Jozef
Stevanovič Mile
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 20 máp
Brázda, 1:15000, 5m, 2016 , (O)
Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Dulová, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Fabiánka, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Jelenia priepasť, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Ľaliovková priepasť, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Malá Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Malý vrch, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Muška, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Ondrejka, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Rakaťa tréning, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Rakyta, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Silička, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Torzo 2, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Torzo I, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Veľký vrch, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Vrchovisko, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Zbojnícka priepasť, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Zvonivá jama, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Kreslil(a,i): 20 máp
Brázda, 1:15000, 5m, 2016 , (O)
Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Dulová, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Fabiánka, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Jelenia priepasť, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Ľaliovková priepasť, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Malá Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Malý vrch, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Muška, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Ondrejka, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Rakaťa tréning, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Rakyta, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Silička, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Torzo 2, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Torzo I, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Veľký vrch, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Vrchovisko, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Zbojnícka priepasť, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Zvonivá jama, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)