AutorAutor
Muchidinov V. << >> Murárik Štefan
Müller Matej
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
Gašparské, 1:10000, 5m, 2015 , (C)
Gašparské, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
MAKADO 2017, 1:20000, 5m, 2017 , (C)
MAKADO 2019, 1:25000, 5m, 2019 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Kreslil(a,i): 5 máp
Gašparské, 1:10000, 5m, 2015 , (C)
Gašparské, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
MAKADO 2019, 1:25000, 5m, 2019 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)