AutorAutor
Dikej Jakub << >> Dobrota Ivan
Ditri Dominic
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 5 máp
BEZLEPKOVÁ, 1:2000, 2m, 2018 , (V)
Gymnázium Hubeného, 1:1500, 2m, 2017 , (V)
KOTLÍKY, 1:5000, 2.5m, 2018 , (V)
OSTREDKOVÁ, 1:2000, 2.5m, 2019 , (V)
PINELKA 2016, 1:5000, 5m, 2017 , (V)
Kreslil(a,i): 2 mapy
BEZLEPKOVÁ, 1:2000, 2m, 2018 , (V)
PINELKA 2016, 1:5000, 5m, 2017 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)