AutorAutor
Jirát Jaromír << >> Jonáš Martin
Jonáš Adam
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
Bílikova, 1:2000, 2m, 2018 , (V)
GLS, 1:2000, 5m, 2017 , (V)
Run Fest 2017, 1:2500, 1m, 2017 , (V)
Sad Janka Kráľa, 1:4000, 1m, 2017 , (V)
Uni Hry 2019, 1:2000, 2019 , (V)
ZŠ DRIEŇOVÁ, 1:1500, 2017 , (V)
Kreslil(a,i): 6 máp
Bílikova, 1:2000, 2m, 2018 , (V)
GLS, 1:2000, 5m, 2017 , (V)
Run Fest 2017, 1:2500, 1m, 2017 , (V)
Sad Janka Kráľa, 1:4000, 1m, 2017 , (V)
Uni Hry 2019, 1:2000, 2019 , (V)
ZŠ DRIEŇOVÁ, 1:1500, 2017 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)